يک معتاد به مواد مخدر در ماشين خود در باند فرودگاه هانوفر در آلمان رانندگي کرد


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز ،  پليس گفت که ترافيک هوايي آلمان در روز شنبه پس از مدت کوتاهي به علت ورود يک خودروي به باند در يک حادثه غير تروريستي، در فرودگاه هانورن بسته شد.

پليس راننده ماشين را دستگير کرد.
آزمايش هاي پزشکي نشان داد که “تحت تاثير مواد مخدر”، به ويژه کوکائين اين فرد قرار دارد.

يک سخنگوي پليس گفت که ماشين داراي شماره لهستاني بوده و هيچ اسلحه پيدا نشد.

مقامات اين اقدام تروريستي را رد کردند اما انگيزه اين اقدام را افشا نکردند.

پليس شب شنبه گفت: “فرودگاه هايننور حدود 20:05 جنبش خود را از سر گرفت.”

منبع خبر :اخبار امروز