نواک: تحريم هاي تجاري و سياست جنگي منبع تغذيه تهديد در جهان است

نواک: تحريم هاي تجاري و سياست جنگي منبع تغذيه تهديد در جهان است

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

به گزارش سایت اخبار امروز،وزير انرژي روسيه الکساندر نواک، در جلسه کميته پيگيري وزارت در اوپک، + گفت که سياست تحريم غير قابل پيش بيني است، و جنگ تجاري وقفه در منبع تغذيه تهديد در جهان است.

نواک، در سخنراني خود گفت: “با وجود اين واقعيت که وضعيت امروز است خيلي بهتر از هميشه براي مصرف کنندگان و توليد کنندگان، است اما توجه داشته باشيد که ما وارد دوران شک و ترديد بزرگ ، به دليل سياست تحريم و نتايج حاصل از جنگ تجاري غير قابل پيش بيني هستيم، و تمام اين باعث ايجاد يک تهديد براي تامين صاف جهان انرژي، منجر به کاهش رشد اقتصادي جهاني و کاهش تقاضا براي انرژي است. ”

جدیدترین اخبار امروز ورزشی ایران و جهان

ورزشی

جدیدترین اخبار امروز سیاسی ایران و جهان

سیاسی

سرخط جدیدترین اخبار امروز ایران و جهان

اخبار امروز ایران و جهان

آخرین و جدیدترین اخبار امروز اقتصادی ایران و جهان

اقتصادی