تاثير خروج آمريکا از توافق هسته اي بر روسيه چه خواهد بود؟

15091 - تاثير خروج آمريکا از توافق هسته اي بر روسيه چه خواهد بود؟

تاثير خروج آمريکا از توافق هسته اي بر روسيه چه خواهد بود؟

تصميم رييس جمهور آمريکا، دونالد ترامپ، مبني بر خروج از يک معامله هسته اي با ايران، به نفع اقتصاد روسيه آغاز شده است.

آژانس روسيه در گزارشي در مورد سناريوهاي ممکن براي تکامل حوادث پس از تصميم دونالد ترامپ گفت: که عقب نشيني واشنگتن از شرايط بر قيمت نفت تاثير مي گذارد که اين بطور مستقيم ببر روي روسيه که يکي از تولي کننده هاي نفت جهان است تاثير مي گذارد.

بیشتر بخوانیدتاثير خروج آمريکا از توافق هسته اي بر روسيه چه خواهد بود؟