سياه جامگان در انتظار سقوط روزهاي پاياني در ليگ برتر را طي مي کند

سياه جامگان در انتظار سقوط روزهاي پاياني در ليگ برتر را طي مي کند

خبر روزاخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز
سياه جامگان با 15 امتياز در بيست و شش بازي انجام شده در پايين ترين مکان جدول ليگ برتر جام خليج فارس قرار دارد.
سياه جامگان هيچ نوع شانسي براي ماندن در جدول ليگ برتر سال آينده را ندارد زيرا نزديک ترين تيم به سياه جامگان 24 امتياز کسب کرده است و اختلاف 9 امتيازي فقط با تيم پانزدهم جدول مي باشد