سيستم تنفسي

سيستم تنفسي

آيا بدن مسئول تامين سلول هاي بدن با اکسيژن است، که براي فعاليت هاي بدن ضروري است و همچنين از دي اکسيد کربن آن را ذخيره مي کند.

با تنفس، بدن اکسيژن را دريافت مي کند.

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

عملکرد اساسي اين دستگاه ايجاد يک جلسه بين خون و هوا است. خون از اکسيژن از هوا خارج مي شود و دي اکسيد کربن را خارج مي کند.

سيستم تنفسي بدن مي تواند هوا را به بدن بکشاند و آن را بيرون بياورد