اوکراين در حال آزمايش سيستم ضد تانک “Scheetty” است

اوکراين در حال آزمايش سيستم ضد تانک “Scheetty” است

خبر روزاخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز
اوکراين در بيانيه اي از آزمايش سيستم “Scythi” ضد تانک، به عنوان يک نسخه صادرات از سيستم، “Stugna” اوکراين طراحي مي کند.

بیشتر بخوانیداوکراين در حال آزمايش سيستم ضد تانک “Scheetty” است