غذاهايي که باعث نفخ شکم مي شوند

غذاهايي که باعث نفخ شکم مي شوند

بيماري ها، روش درمان ويژه براي پزشکي باروري، درمان دارويي دارو

علل نفخ شکم

پوسيدگي: احساس تورم، شکاف کامل و افزايش گاز در دستگاه گوارش. به طور کلي، علت اصلي نفخ گيري، فراواني گازها نيست، بلکه انقباضات عضلاني آهسته و کرمينگ در دستگاه گوارش است.

بیشتر بخوانیدغذاهايي که باعث نفخ شکم مي شوند