قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 7 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه و طلا امروز 7 بهمن ماه 97 در بازار تهران و تمام ایران روند افزایشی خود را ادامه داد و باز هم افزایش یافت

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 7 بهمن ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 2 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه و طلا باز هم امروز 2 بهمن ماه 97 در بازار ایران افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 28 هزار تومان رسید .

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 100هزار تومان رسید که تغییری را تجربه نکرده است.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 2 بهمن ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه باز هم در بازار ایران افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 28 هزار تومان رسید که افزایش 70هزار تومانی نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 100هزار تومان رسید که 30 هزار تومان افزایش را نشان می دهد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 بهمن ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 30 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت طلا در بازار تهران و تمام ایران برای چندمین روز پیاپی در روز یکشنبه 30 دی ماه 97 نیز افزای یافت

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به سه میلیون و 975 هزار تومان رسید که افزایش 30 هزار تومانی نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 30 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 27 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت سکه امروز پنج شنبه 27 دی ماه 97 اعلام شد

-سکه بهار آزادی طرح جدید به سه میلیون و 875هزار تومان افزایش پیدا کرد

-سکه بهار آزادی طرح قدیم به سه میلیون و 800 هزار تومان افزایش پیدا کرد

-نیم سکه به دو میلیون 20هزار تومان کاهش پیدا کرد

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 27 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 29 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 29 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز ، : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 29 آذر ماه 97

قیمت انواع ارز و طلا در بازارهای تهران و تمام ایران در آخرین روز از ماه آذر و آخرین روز از هفته با کاهش روبرو شد.

قیمت های سکه و طلا و انواع ارز امروز 29 آذر 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با قیمت سه میلیون و 390 هزار تومان معامله شد که قیمت آن در روز قبل سه میلیون و 440 هزار تومان اعلام شده بود.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : با اندکی افزایش سه میلیون و 360 هزار تومان قیمت گذاری شد.

نیم سکه : با کاهش 7 هزار تومانی به یک میلیون و 730 هزار تومان نزول پیدا کرد.

ربع سکه : قیمت ربع سکه در بازارهای تهران و تمام ایران با کاهش 20 هزار تومانی به یک میلیون و 10 هزار تومان رسید.

قیمت دلار و پوند و یورو نیز در ادامه اضافه خواهد شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 30 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 30 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : کاهش 100 هزار تومانی قیمت های طلا و سکه در بازار تهران و تمام ایران

قیمت امروز سکه در بازار تهران و تمام ایران

قیمت سکه بهار آزادی امروز در بازار تهران و تمام ایران با کاهش روبرو شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم با سه میلیون و نهصد هزار تومان کاهش صد هزار تومانی را در یک روز تجربه کرد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید نیز با قیمت چهار میلیون و صد و شصت هزار تومان معامله شد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 30 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 24 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 24 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت طلا و دلار 24 آبان ماه کاهشی شد.

قیمت طلای 18 عیار 383 هزار تومان معامله شد که کاهش 20 هزار تومانی را نشان می دهد.

قیمت طلای 24 عیار 511 هزار تومان قیمت گزار شد که کاهش 60 هزار تومانی را نسبت به هفته قبل نشان می دهد.

سکه بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون تومان قیمت گذاری شد.

سکه بهار آزادی طرح جدید نیز چهار میلیون و صد و پنجاه هزار تومان اعلام شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 20 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 20 آبان ماه 97

ببه گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت طلا و دلار در بازار تهران و تمام ایران اندکی کاهشی شد.

قیمت طلای 18 عیار چهارصد و بیست و هشت هزار تومان اعلام شد.

قیمت طلای 24 عیار پانصد و شصت و چهار هزار تومان اعلام شد.

سکه بهار آزادی چهار میلیون و چهارصد هزار تومان قیمت گذاری شد.

نیم سکه نیز دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان اعلام شد.

ربع سکه یک میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار تومان اعلام شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت یورو 18 آبان ماه 97 اعللام شد.

سکه بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و ششصد و چهل هزار تومان رسید

سکه بهار آزادی طرح قدیم به چهار میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان

نیم سکه نیز به دو میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان اعلام شد

ربع سکه نیز یک میلیون و دویست و نود هزار تومان معامله شد

منبع خبر : اخبار امروز