5اقدام برای کاهش خطر ابتلا به سرطان

به گزارش سرویس اخبار سلامت سایت اخبار امروز: در اینجا توصیه ارزشمند توسط متخصص زنان و انکولوژی سرطان، اریک سیپان، دکتر پزشکان فرانسه برای حفاظت از سرطان داده شده است:

• از سیگار کشیدن اجتناب کنید

سیگار کشیدن علت اصلی سرطان های مختلف است، مسئول حدود یک سوم مرگ و میر ناشی از این بیماری است. بنابراین، تمایل به سیگار کشیدن باید به منظور کاهش ریسک مقاومت شود. با توجه به مرکز بین المللی تحقیقات سرطان، سیگار کشیدن مسئول این واقعیت 8 از 10 سرطانها در مردان است، و 7 نفر از 10 سرطان در زنان است.

بیشتر بخوانید5اقدام برای کاهش خطر ابتلا به سرطان