فصل درآمد شرکت ها از بازارهاي سهام پشتيباني مي کند

فصل درآمد شرکت ها از بازارهاي سهام پشتيباني مي کند

شاخص هاي سهام اروپا در معاملات اوليه روز گذشته، با حمايت از افزايش سهام دفاعي، با تمرکز به شروع از اعلام فصل درآمد شرکت هاي بزرگ منتقل شده و انتظار مي رود رشد درآمد در رقم دو برابر در سه ماهه سوم از سال را تجربه کند.

افزايش «شاخص Stoxx 600» شاخص اروپا سقوط 0.2 درصد را تجربه کرد، پس از برخورد با پايين ترين سطح خود در 22 ماه در جلسه قبلي با توجه به بازده بالاتر از ابزار خزانه داري ايالات متحده و ترکيبي از تنش هاي ژئوپوليتيک اين کاهش تشديد شد.

سهام دفاعي مانند آب و برق و مخابرات، منجر به افزايش بهره وري از ايتاليايي Enel شد و 3.4 درصد و Deutsche Telekom 1.4 درصد افزايش يافت.

بیشتر بخوانیدفصل درآمد شرکت ها از بازارهاي سهام پشتيباني مي کند