ترکیه: شاخص اعتماد اقتصادی افزایش می یابد


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :   ترکیه: شاخص اعتماد اقتصادی افزایش می یابد

داده ها از آمار موسسه ترکیه در روز چهارشنبه نشان داد، افزایش شاخص ضریب اطمینان اقتصادی 1.2٪ به ماه قبل افزایش یافته است.

بیشتر بخوانیدترکیه: شاخص اعتماد اقتصادی افزایش می یابد