برای اولین بار، ذخایر بین المللی روسیه بدهی های خارجی خود را پوشش می دهد


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :  برای اولین بار، ذخایر بین المللی روسیه بدهی های خارجی خود را پوشش می دهد

لادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شاخص های اقتصادی روسیه را ستایش کرد و گفت که ذخایر کشورش برای اولین بار میزان بدهی های خارجی اش را شامل می شود که شامل بدهی های دولتی و تجاری است.

بیشتر بخوانیدبرای اولین بار، ذخایر بین المللی روسیه بدهی های خارجی خود را پوشش می دهد