نقدينگي در بورس اوراق بهادار بحرين کاهش 48% را تجربه کرد

نقدينگي در بورس اوراق بهادار بحرين کاهش 48% را تجربه کرد

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

شاخص کل بورس اوراق بهادار بحرين در طول معاملات روز گذشته با کاهش دوباره، براي پايان دادن به تجارت در افزايش محدود از 0.12 درصد، معادل 1.56 امتياز به 1267.04 امتياز در مقايسه با 1269.48 امتياز، ديروز کاهش يافته است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار بحرين از ابتداي سال به 4.86 درصد، افت رسيده است .

سقوط ميزان کل اوراق بهادار روز گذشته در «بورس بحرين» به 2.2 ميليون سهم در ازاي 4440000 سهام پايين به ميزان 50 درصد رسيد.

بیشتر بخوانیدنقدينگي در بورس اوراق بهادار بحرين کاهش 48% را تجربه کرد

0.43 درصد کاهش در شاخص سهام بورس بحرين

0.43 درصد کاهش در شاخص سهام بورس بحرين

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

شاخص کل بورس اوراق بهادار عمومي بحرين در طول معاملات روز گذشته سقوط کرد.
مقدار کل اوراق بهادار روز گذشته در «بورس بحرين» معامله 3.3 ميليون سهم در مقايسه تا 676 هزار سهم 383 درصد در گردش به 613 ميليون دينار در برابر 173 هزار افزايش يافت.

سرمايه گذاران متمرکز در معاملات خود در بخش بانکداري تجاري، که ارزش سهام معامله به 293 هزار دينار رسيد، و 48 درصد از ارزش کل معامله، و مقدار 1.21 ميليون سهام را از طريق معاملات خريد و فروش کردند.

حل الاهلي يونايتد بانک رتبه دومد بالغ به 257 هزار دينار، 42 درصد از نقدينگي کل بازار، مقدار 1.15 ميليون سهام، از طريق 9 معاملات را داد و ستد کرد و با کاهش روبرو شد.