فن آوري جديد براي شارژ تلفن از راه دور!


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز ،   شرکت Wi-Charge سيستم نوآورانه شارژ بي سيم را به روش کاملا جديدي مورد بررسي قرار داده است.

جالب توجه است، در سيستم، که با تکيه اين شرکت در ليزر بررسي براي ارائه انرژي از منابع به تلفن، است که فقط در مورد چند متر است.

بیشتر بخوانیدفن آوري جديد براي شارژ تلفن از راه دور!