یک شاهد عینی در مورد آخرین لحظات هواپیما اتیوپی صحبت می کند

به گزارش سرویس اخبار حوادث سایت اخبار امروز :یک شاهد عینی در مورد آخرین لحظات هواپیما اتیوپی صحبت می کند

یک شاهد عینی از آخرین لحظات هواپیمای اتیوپیایی در روز یکشنبه قبل از سقوط به زمین و کشتن تمام 157 مسافرین سخن گفت.

آبرا، به “آسوشیتد پرس” روز سه شنبه گفت : دیدم دود از پشت هواپیما، از آسمان بلند شده بود و بعد از دقایقی سقوط کرد.

بیشتر بخوانیدیک شاهد عینی در مورد آخرین لحظات هواپیما اتیوپی صحبت می کند