رئيس جمهور مصر با اردن در مورد وضعيت فلسطين صحبت مي کند

سيسي با اردن در مورد وضعيت فلسطين صحبت مي کند

عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهور مصر، با شاه عبدالله دوم، اردن، درباره آخرين تحولات فلسطين، روابط مشترک و تعدادي از شرايط منطقه گفتگو مي کند.

سخنگوي رياست جمهوري مصر، باسام رادي، گفت که اين دو طرف در مورد تعدادي از مسائل منطقه اي و تحولات مربوطه، به ويژه وضعيت منطقه فلسطين، بحث و گفتگو کردند.

سخنگوي مصر افزود که دو رهبر در مورد نياز به تشديد تلاش هاي مشترک براي رسيدن به حل و فصل سياسي بحران هاي موجود توافق کردند که به بازسازي امنيت و ثبات براي مردم منطقه کمک خواهد کرد.

بیشتر بخوانیدرئيس جمهور مصر با اردن در مورد وضعيت فلسطين صحبت مي کند