قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 29 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قيمت نفت باز هم در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قيمت نفت برنت امروز 27 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 66 دلار و 52 سنت معامله شد .

قيمت نفت اوپک امروز 27 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 64 دلار و 28 سنت معامله شد .

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 29 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 27 بهمن ماه 97


به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: اونس طلا با افزایش 12 دلاری در معاملات امروز روبرو شد .

قيمت نفت برنت امروز 27 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 66 دلار و 27 سنت معامله شد .

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 27 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 26 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قيمت پلاتينوم امروز با افزای روبرو شد.

قيمت نفت برنت امروز 26 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 64 دلار و 75 سنت معامله شد .

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 26 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 25 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قيمت پلاتينوم امروز 25 بهمن ماه 97 با افزایش روبرو شد.

قيمت نفت برنت امروز 25 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 64 دلار و 27 سنت معامله شد .

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 25 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 24 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قيمت پلاتينوم با 3 دلار کاهش روبرو شد.

قيمت نفت برنت امروز 24 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 63 دلار و 2سنت معامله شد .

قيمت نفت اوپک امروز 24 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 61 دلار و 3سنت معامله شد .

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 24 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 23 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت بیشتر فلزات گرانبها امروز افزیشی شد.

قيمت نفت برنت امروز 23 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 61 دلار و 8سنت معامله شد .

قيمت نفت اوپک امروز 23 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 61 دلار و 37سنت معامله شد .

قيمت نفت خام امروز 23 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 52 دلار و 8سنت معامله شد .

قيمت پلاتينوم با 791 دلار معامله شد که 11 دلار کمتر از روز قبل می باشد .

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 23 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 22 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت بیشتر فلزات گرانبها امروز کاهشی شد.

قيمت نفت برنت امروز 22 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 61 دلار و 62 سنت معامله شد .

قيمت پلاتينوم با 802 دلار معامله شد که 1 دلار بیشتر از روز قبل می باشد .

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 22 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 21 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قيمت پلاتينوم امروز در بازارهای جهانی معامله شد.

قيمت نفت برنت امروز 21 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 62 دلار و 9 سنت معامله شد .

قيمت پلاتينوم با 802 دلار معامله شد که 1 دلار بیشتر از روز قبل می باشد .

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 21 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 20 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قيمت نفت در بازارهای جهانی با تغییر اندک روبرو شد.

قيمت نفت برنت امروز 20 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 62 دلار و 11 سنت معامله شد .

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 20 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 19 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قيمت نفت با افزایش امروز کار خود را شروع کرد.

قيمت نفت برنت امروز 19 بهمن ماه 97 در بازار جهانی با 61 دلار و 87 سنت معامله شد .

قيمت پلاتينوم با799 دلار معامله شد که 11 دلار کمتر از روز قبل می باشد .

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 19 بهمن ماه 97