قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 آذر ماه 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمب سه میلیون و 990 هزار تومان رسید.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : با قیمت سه میلیون و 700 هزار تومان قیمت گذاری شد.

نیم سکه : به قیمت یک میلیون و 990 هزار تومان رسید.

ربع سکه : یک میلیون و 160 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی :به 655 هزار تومان رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 13 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 13 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 13 آذر ماه 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم با 150هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز قبل به 3 میلیون و 750 هزار تومان رسید.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید :با 100 هزار تومان افزایش قیمت به 3 میلیون و 951 هزار تومان رسید.

نیم سکه : قیمت نیم سکه با 31هزار تومان افزایش به یک میلیون و 981 هزار تومان رسید.

ربع سکه : قیمت ربع سکه با کاهش به یک میلیون و 141 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی : به 655 هزار تومان رسید.

قیمت یورو و قیمت دلار آمریکا و پوند نیز در ادامه اضافه می شود.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 12 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 12 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 12 آذر ماه 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : 3 میلیون و 600 هزار تومان قیمت گذاری شد که نسبت به قیمت دیروز کاهش را نشان می دهد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : 3 میلیون و 850 هزار تومان قیمت گذاری شد

نیم سکه با اندکی افزایش یک میلیون و 950 هزار تومان قیمت گذاری شد.

ربع سکه : با اندکی افزایش به یک میلیون و150 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی : به 670 هزار تومان رسید که افزایش اندکی را نسبت به 11 آذر نشان می دهد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 8 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 8 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 8 آذر ماه 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید :

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با کاهش 80 هزار تومانی به 3 میلیون و 800 هزار تومان رسید.

نیم سکه

نیم سکه با کاهش 80 هزار تومانی به یک میلیون و 921 هزار تومان رسید.

ربع سکه :

ربع سکه نیز کاهشی شد و به یک میلیون و 121 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی:

قیمت سکه گرمی به 651هزار تومان رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 5 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 5 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 5 آذر ماه 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : امروز دوشنبه 5 آذر ماه با افزایش روبرو شد و 3 میلیون و 850 هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : امروز دوشنبه 5 آذر ماه با افزایش روبرو شد و چهار میلیون و چهل هزار تومان معامله شد.

نیم سکه : امروز دوشنبه 5 آذر ماه کاهشی شد و 20 هزار تومان کاهش یافت و 2 میلیون و 80 هزار تومان معامله شد.

ربع سکه : امروز دوشنبه 5 آذر ماه کاهشی شد بدونه تغییر باقی ماند.

سکه گرمی : 660 هزار تومان معامله شد.

قیمت دلار : نیز با 100 تومان افزایش روبرو شد و 12 هزار و 600 معامله شد.

قیمت یورو : نیز 100 تومان افزایش یافت و 14 هزار و 500 تومان اعلام شد.

پوند انگلیس : نیز با افزایش روبرو شد.

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 4 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 4 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 4 آذر ماه 97

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : امروز با 150 هزار تومان کاهش به 3 میلیو ن و 850 هزار تومان قیمت گذاری شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با کاهش چشمگیر 4 میلیون تومان معامله شد که کاهش 200 هزار تومانی نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

نیم سکه : نیز با کاهش به دو میلیون و صد هزار تومان معامله شد.

ربع سکه : با 30 هزار تومان کاهش به 1 میلیون 180 هزار تومان رسید.

سکه گرمی : نیز به 660 هزار تومان رسید.

قیمت دلار : نیز با کاهش به 12 هزار و 500 تومان کاهش یافت.

قیمت یورو نیز 14 هزار و 400 تومان قیمت گزاری شد.

پوند انگلیس با 16 هزار و 200 تومان قیمت گذاری شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت های سکه و طلا در ماه آبان ماه چه روندی را طی کرد ؟

قیمت های سکه و طلا در ماه آبان ماه چه روندی را طی کرد ؟

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت های سکه و طلا در ماه آبان ماه چه روندی را طی کرد ؟

طلای 18 عیار از قیمت 410 هزار تومان شروع شد و در قییمت 379 هزار تومان در ماه آبان ماه به پایان رسید.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم با 150 هزار تومان کاهش در یک ماه روند کاهشی خود را نیز در بر گرفته است.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید نیز با 400 هزار تومان کاهش همچنان به رروند کاهشی خود ادامه می دهد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 آذر ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : کاهش قیمت های سکه و ارز در بازار تهران و تمام ایران

قیمت امروز سکه در بازار تهران و تمام ایران

قیمت های انواع سکه و طلا در بازار تهران با اندک کاهش پیگیری شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم :قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم با اندکی کاهش چهار میلیون تومان معامله شد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 آذر ماه 97