قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 7 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه و طلا امروز 7 بهمن ماه 97 در بازار تهران و تمام ایران روند افزایشی خود را ادامه داد و باز هم افزایش یافت

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 7 بهمن ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 2 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه و طلا باز هم امروز 2 بهمن ماه 97 در بازار ایران افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 28 هزار تومان رسید .

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 100هزار تومان رسید که تغییری را تجربه نکرده است.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 2 بهمن ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه باز هم در بازار ایران افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 28 هزار تومان رسید که افزایش 70هزار تومانی نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 100هزار تومان رسید که 30 هزار تومان افزایش را نشان می دهد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 بهمن ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 30 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت طلا در بازار تهران و تمام ایران برای چندمین روز پیاپی در روز یکشنبه 30 دی ماه 97 نیز افزای یافت

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به سه میلیون و 975 هزار تومان رسید که افزایش 30 هزار تومانی نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 30 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 29 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه و طلا در بازار تهران و تمام ایران امروز شنبه 29 دی ماه 97 افزایشی کار خود را شروع کرد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به سه میلیون و 945 هزار تومان رسید.قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : با قیمت سه میلیون و 700 هزار تومان قیمت گذاری شد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 29 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 20 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت امروز طلا و سکه در بازار تهران و تمام شهر های ایران اعلام شد

سکه بهار آزادی طرح جدید

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 20 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 19 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: امروز 19 دی ماه 97 قیمت طلا و سکه در بازار تهران و تمام ایران اندکی افزایشی شد و با افزایش قیمت کار خود را شروع کرد/

سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با افزایش به سه میلیون و 758  هزار تومان افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 19 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت امروز سه شنبه طلا و سکه در بازارهای جهانی طلا

سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با افزایش به سه میلیون و 740  هزار تومان افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 16 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: امروز 16 دی ماه 97 قیمت طلا و سکه در بازار تهران و تمام ایران افزایشی شد.

سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با افزایش به سه میلیون و 640  هزار تومان قیمت گذاری شد.

سکه بهار آزادی طرح قدیم 

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 16 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 13 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: امروز 13 دی ماه 97 قیمت طلا و سکه در بازار تهران و تمام ایران با کاهش یشش از 20 هزار تومان در هر کدام از اقلام سکه روبرو شد

سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با افزایش به سه میلیون و 640  هزار تومان کاهش پیدا کرد.

سکه بهار آزادی طرح قدیم 

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم  به سه میلیون و 480 هزار تومان کاهش یافت.

نیم سکه

قیمت نیم سکه به یک میلیون و 880 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

ربع سکه

قیمت ربع سکه با کاهش 20 هزار تومان به یک میلیون و 170هزار تومان رسید.

سکه گرمی

قیمت سکه گرمی با کاهش به 650 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

منبع خبر : اخبار امروز