رفع مشکل در چابگر های جوهر افشان زمانی که دیگر چاپ نمی کنند

رفع مشکل در چابگر های جوهر افشان زمانی که دیگر چاپ نمی کنند

ابتدا سعي کنيد از کارتريج هاي جوهر برداريد و دوباره آن را وارد کنيد. اگر اين کار نمي کند، مخاطبين کارتريج را پاک کنيد. اگر مشکل شما هنوز حل نشده است، کارتريج هاي جوهر را جايگزين کنيد. براي اطلاعات بيشتر، نگاه کنيد به کارتريج جوهر را جايگزين کنيد.

جوهر کارتريج جوهر را تميز کنيد

احتياط
روش تميز کردن بايد فقط چند دقيقه طول بکشد. اطمينان حاصل کنيد که کارتريج هاي جوهر را در اسرع وقت در چاپگر نصب کنيد. توصيه نمي شود که کارتريج جوهر را در خارج از چاپگر بيشتر از 30 دقيقه بگذاريد. اين امر مي تواند باعث آسيب به چاپ سر يا کارتريج هاي جوهر شود.

بررسي کنيد که قدرت روشن است

درب دسترسي کارتريج را باز کنيد و منتظر بمانيد تا محفظه چاپ به مرکز چاپگر منتقل شود.

کارتريج جوهر نشان داده شده توسط چراغ کارتريج فلش روي صفحه کنترل را نشان دهيد.

کارتريج جوهر را با دو طرف پايين نگه داريد و مخاطبين الکتريکي را در کارتريج جوهر قرار دهيد.

تماس الکتريکي نقاط طلاي کوچک بر روي کارتريج جوهر است.

فقط تماس با يک پارچه ساب خشک يا پارچه بدون پارچه را بشوييد.

احتياط
مراقب باشيد فقط مخاطبين را تميز کنيد و هيچ يک از جوهر يا ساير قطعات موجود در جاي ديگر کارتريج جوهر را اسمير نکنيد.

در داخل چاپگر، مخاطبين را براي کارتريج قرار دهيد.

مخاطبين چاپگر مجموعه اي از ضربه هاي طلايي رنگ هستند که براي ديدار با مخاطبين در کارتريج جوهر قرار دارند.

براي پاک کردن مخاطبين از يک ساب خشک يا پارچه بدون پارچه استفاده کنيد.

کارتريج جوهر را دوباره نصب کنيد.

درب دسترسي کارتريج را ببنديد و بررسي کنيد که پيغام خطا از بين رفته است.

اگر هنوز پيام خطاي دريافتي را دريافت کرده ايد، چاپگر را خاموش کنيد و سپس دوباره روشن کنيد.

جدیدترین اخبار امروز ورزشی ایران و جهان
https://akhbar-emrooz.com/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C/

جدیدترین اخبار امروز سیاسی ایران و جهان
https://akhbar-emrooz.com/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
سرخط جدیدترین اخبار امروز ایران و جهان
https://akhbar-emrooz.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/
آخرین و جدیدترین اخبار امروز اقتصادی ایران و جهان
https://akhbar-emrooz.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/