آرامکو قصد دارد 150 ميليارد دلار به بخش گاز تزريق کند

آرامکو قصد دارد 150 ميليارد دلار به بخش گاز تزريق کند

به گفته شرکت “آرامکو” ، که قصد دارد 150 ميليارد دلار به بخش گاز تزريق کند .

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :سرمايه گذاري به ارزش150 ميليارد دلار در طول ده سال با رشد توليد تا 23 ميليارد فوت مکعب استاندارد در روز جذب کند.

مدير اجرايي اين شرکت ناصر امين گفت: “ما همچنين منابع در سطح جهاني گاز غير متعارف به سرعت در حال با منابع عظيم سنتي يکپارچه را در اختيار داريم … ما در حال حاضر 16 سکوي حفاري در نامتعارف گاز متمرکز شده است و بيش از 70 حلقه چاه اين سال در اختيار داريم.”

او گفت که شرکت “آرامکو” در نظر دارد 10 ميليارد دلار در بخش مواد شيميايي جهاني 100 ميليارد دلار سرمايه گذاري کند.

منبع خبر : اخبار امروز