چپگرايان فرانسوي در اعتراض به اصلاحات ماکرون به خيابان آمدند

چپگرايان فرانسوي در اعتراض به اصلاحات ماکرون به خيابان آمدند

حزب چپ در فرانسه، کنفدراسيون عمومي و حدود 80 سازمان ديگر، اعتراضاتي را انجام دادند که در آن هزاران نفر از اعضاي اين حزب به امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه، به اعتراض عليه اصلاحات اعتراض کردند.

نيروهاي امنيتي تخمين زده اند که تعداد معترضاني به 21000 نفر در پاريس برسند.
اين در حالي است که مقامات اتحاديه کارگران تأييد کردند که اين تعداد به 80 هزار نفر در سراسر فرانسه نيز رسيده است.

بیشتر بخوانیدچپگرايان فرانسوي در اعتراض به اصلاحات ماکرون به خيابان آمدند