کويت عراق را از بحران برق نجات مي دهد

کويت عراق را از بحران برق نجات مي دهد

وزارت نيرو عراق روز جمعه گفت که دولت کويت سوخت آن را براي تأمين نيروگاه هاي کشور تامين خواهد کرد.

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

اين وزارتخانه در بيانيه اي گفت که “تحت هدايت امير کويت شيخ صباح احمد جابر صباح شروع خواهد شد وزارت نفت کويت آماده سازي وزارت برق عراق و سوخت براي بهره برداري از واحدهاي مولد متوقف و پشتيباني واحدهاي عملياتي را انجام خواهد داد.”

وزارت نيرو عراق روز جمعه گفت که دولت کويت سوخت آن را براي تأمين نيروگاه هاي کشور تامين خواهد کرد.