جنرال موتورز در حال آماده سازي براي اخراج 4،000 کارمند است


ه گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: انتظار ميرود GM حدود 4،000 کارمند خود را تحت يک طرح بازسازي اعلام کند که در اواخر سال گذشته اخراج کند.

اخراج به عنوان بخشي از برنامه کاهش هزينه هاي اعلام شده توسط جنرال موتورز در ماه نوامبر گذشته، کاهش 15 درصدي نيروي کار و بسته شدن امکانات، از جمله پنج در آمريکاي شمالي، به شمار ميرود.

بیشتر بخوانیدجنرال موتورز در حال آماده سازي براي اخراج 4،000 کارمند است