«مودي» و «استاندارد و پورز» رتبه اعتباري ترکيه را پايين مي آورد

«مودي» و «استاندارد و پورز» رتبه اعتباري ترکيه را پايين مي آورد

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

«مودي» و «استاندارد و پورز» رتبه اعتباري ترکيه، را پايين آورد و دليل آن را انقباض رشد و افزايش تورم در سال آينده، در زماني که ارز نوسانات شديد تقريبا هر روز در پس زمينه هاي اقتصادي و سياسي را تجربه مي کند اعلام کرد.

آژانس رتبه بندي Standard & Poor’s اعلام کرد که امتياز اعتباري ترکيه به BB از B کاهش يافته و چشم انداز خود را به ترکيه پايدار نگه داشته است.

آژانس همچنين نشان داد که نرخ تورم را در 22 درصد بيش از چهار ماه آينده به اوج خود خواهد رسيد، و افزود که ضعف ليره فشار بر شرکت هاي بزرگ را در بر داشته است.

اخبار امروز